Free Classified Ads in Sri Lanka
Home >> Classes >> Home Tuition >> A/L Reversing Physics - 2020

A/L Reversing Physics - 2020 | Please contact us

Next Previous
Ad Options
 • AD Type

  Offered

 • AD ID
  214
 • Ad Posted on
  December 17, 2019
 • Ad Modified on
  December 23, 2019
 • Ad Viewed:
  29 times
 • Individual
 • Member Profile
 • Member ID
  0
 • Member Location
  ,
 • Member Since
 • Total Listed Ads
Description
 • Call Me On

අවසන් ඒකකයේ සිට භෞතික විද්‍යාව ඉගෙන ගන්න.

Reversing PHYSICS -2020
1st day , 11 unit-Matter & Radiation -Radioactivity

අවසන් ඒකකයේ සිට භෞතික විද්‍යාව ඉගෙන ගන්න.

Reversing PHYSICS -2020
1st day , 11 unit-Matter & Radiation -Radioactivity

උ.පෙ. බොහෝ භෞතික විද්‍යා පන්ති තුළ දී විෂය නිර්දේශයේ මුල් ඒකක කිහිපය ට වැඩි කාලයක් ගත
කරන බැවින් අවසන් ඒකක කඩිමුඩියේ, සති කිහිපයකින් අවසන් කරන්නට සිදු වේ. මේ අතර සමහර ගුරුවරුන් කෙසේ හෝ syllabus අවසන් කර අතර තවත් පන්ති වලදී ඒකක එකක් හෝ කීපයක් මගහැර උගන්වන බව ඉතිහාසය අධ්‍යනය කිරීමෙන් පෙනී යයි.
          විශේෂයෙන් යාන්ත්‍ර විද්‍යාව ඒකකය සදහා පමණක් වසරක ට වැඩි කාලයක් ගත කරන මෙම පන්ති කඩිමුඩියේ අවසන් වැදගත් ඒකක ඉගැන්වීමෙන් සිසුන් ට සිද්ධාන්ත ග්‍රහණය නොවනවා සේම ප්‍රශ්න කිරීමට ද වැඩි කාලයක් නැති වේ.
                        නමුත් අප  පාඨමාලාවේ දී අවසන් ඒකක වන 11. පදාර්ථ හා විකිරණ, 10. පදාර්ථයේ ගුණ 9. ඉලෙක්ට්‍රොනික් විද්‍යාව 8. ධාරා විද්‍යුතය 7 & 6. විද්‍යුත් හා චුම්බක ක්ෂේත්‍ර අවසානයේ සිට උගන්වන බැවින් ඔබ දැනට යන පන්ති වලට සහභාගි වනවාත් සමගම මෙම ඒකක ද ආවරණයෙන් ඉක්මනින් ම syllabus ආවරණය කර ගත හැකි වීම විශේෂ වාසියකි.
             ඔබ physics මුල් කොටස් එපා වී විෂය පිළිබද විශ්වාසය නැති වූ අයෙක් වන්නට පුලුවන.
එසේ වුවද විෂය අත්හරින්නේ නැතිව උපරිම උත්සාහය හා කැපවීම යොදවන්නේ නම්, මෙම ඒකක ආවරණයෙන් පමණක් ද ඉහළ සාමාර්ථයක් ලබා ගත හැක.මා එය දැඩි ලෙස විශ්වාසයෙන් තහවුරු කරන අතර exam paper එකේ දී ප්‍රශ්න හා ඒවාට අදාළ ලකුණු වෙන් කර ඇති ආකාරය සැසදීමේ දී අවබෝධ කරගත හැක.
       මෙම අවසන් ඒකක සියල්ලගේම රචනා ප්‍රශ්න ලැබෙන අතර ඒ අනුව රචනා ප්‍රශ්න 05 ක් ආවරණය වේ.එනම්  paper එකේ රචනා ප්‍රශ්න 04 ක් ම මේවායින් පිළිතුරැ සැපයිය හැක. මෑති වසර කීපයේ දී ව්‍යූහගත රචනා ප්‍රශ්න පත්‍රයට 10 වැනි ඒකකය වන පදාර්ථයේ ගුණ වලින් ද ප්‍රශ්නයක් ඇතුළත් කරන නිසා ධාරා විද්‍යුතය හා ඉලෙක්ට්‍රොනික් ඒකක ඇතුළත් ප්‍රශ්නයට අමතරව තවත් ප්‍රශ්නයක් මෙම අවසන් ඒකක වලින් ආවරණය වේ. ඒ අනුව ඔබට ව්‍යූහගත ප්‍රශ්න 02 ක් පිළිතුරැ සැපයීමට හැක.
    තවද බහුවරණ 20-22 ත් අතර ප්‍රමාණයක් (2019 නව - 22, 2018-20, 2017-21, 2016 -21 ) හිමිවන නිසා මුල් ප්‍රශ්න පත්‍රෙයන් ලකුණු 60-65 ක් අතර ප්‍රමාණයක් ලබා ගත හැක.

               තවද මා විශ්වාස කරනුයේ, theory පන්තියක දී සිද්ධාන්ත සමගම ඊට අදාළ ප්‍රශ්න පන්තිය තුළදී ම කළ යුතු බවයි. නැතිනම් සිසුන්ට වනුයේ ගැටලු විසදීමට එම ගුරුවරයාගේම revision පන්තියට සහභාගී වීමට සිදු වීමයි.
  අප පන්තියේ දී 11 වන ඒකකයේ සිට සිද්ධාන්ත සරලව උගන්වනනා සේම එක් එක් උප ඒකක වලට අදාළ පසුගිය ප්‍රශ්න මෙන්ම හොද ආකෘතිමය ප්‍රශ්න සාකච්ඡා කර සිසුන් ට ස්වයඅධ්‍යනය කිරීමට  සැළැස්වීමෙන් තවත් එවැනි ආකාරයේ නව ප්‍රශ්නයක් විභාගයේ දී වුවද තනිව ම, ආත්ම විශ්වාසයෙන්  කිරීමේ හැකියාව ඔප් නැංවීමයි.
   තවද සිසුන් සියල්ලට ම එකම බුද්ධි මට්ටමක් , එකම මතක ශක්තියක් නැත. ඒ නිසා සාමාන්‍ය පරිදි යා නොහැකි තරමක් දුර්වල සිසුන්ට අමතර පන්ති යොදවා ඔවුන් කෙරෙහි ද ප්‍රමුඛතාවයක් ලබා දේ.
                      මෙම ඒකක එකින් එක අවසන් වන විට, ඒවායේ මිශ්‍ර ප්‍රශ්න සහිත Daily mix paper ලබා දී නිරතුරැව පැරණි මතකය අලුත් කරයි.තව ද අවසන් මාස කීපයේ දී මුල් ඒකක ද සහිතව බහුවරණ, ව්‍යූහගත රචනා හා රචනා ප්‍රශ්න ලෙස විභාග ප්‍රශ්න පත්‍රයට සමාන model paper එකක් ලබා දේ. මන්ද , ඔබ අප කුමන දේ කළත් රජය පවත්වන අවසන් විභාගයට සියල්ල සමබරව කාල කළමනාකරණ හැකියාව , විෂය දැනුම මැන බලන නිසාවෙනි.
අප පාඨමාලාවේ දී පහත නිබන්ධන වර්ග හිමි වේ.

1.Past paper හා model paper ප්‍රශ්න හා සිද්ධාන්ත සහිත නිබන්ධන සෑම ඒකකයකට ම
2. Smart short note - සියලු ඒකක සදහා සිද්ධාන්ත සංක්ෂිප්තව ඇතුල් කර ඇති කෙටි සටහන් පොත්
3. එක් එක් ඒකක අවසන් වන විට දිනපතා ලබා දෙන Daily mix paper

මෙම භෞතික විද්‍යා විශේෂ පාඨමාලාව 2020 ජනවාරි 03 සවස 3.00 (සිකුරාදා) මාතර, නූපේ මංසන්ධියේ පිහිටා ඇති ප්‍රින්ස් කොලේජ් ආයතනයේ දී ආරම්භ වේ.

Stay Safe

Our top tips for safe and secure shopping
These tips can help you determine that you're shopping with secure and trustworthy sellers.


 • Avoid deals that are too good to be true.
 • Deal with people in your area by meeting face to face to see the item.
 • Never provide your personal or banking information.
 • See our Safety tips regarding vehicle buying and selling.
 • Follow the guide lines about How to shop online more safely?
 • How to spot scam ads?
 • How to protect yourself?
 • Were you a victim of an online scam? See our safety advice and tips
Add a Comment
Leave your comments
Comments about A/L Reversing Physics - 2020

Similar ads

About Us

Post a Free Classifieds ad around the world for Cars, Van, Truck, Heavy machinery, Property for sale, for rent, Jobs, Community News, Pets, Travel, Classes, Services and many more for free all at ZoBaZo.com London, UK.

Newsletter

Free Weekly Deals
Be the first to know about new deals, offers and product updates free.

zobazo Help Button
Find us on Facebook